KWALITEIT

Kwaliteit in de kinderopvang bestaat uit vele facetten. Het belangrijkste aspect van kwaliteit is uiteraard de kinderopvang zelf. Het personeel speelt hierbij een sleutelrol. Daarom zorgt Kindercentrum Klazienaveen op de eerste plaats voor deskundige, pedagogisch gekwalificeerde en enthousiast team. Zij zorgen ervoor dat de kinderen in een veilige en warme en vertrouwde omgeving terecht komen.

De nadruk ligt op het werken volgens het pedagogisch beleidsplan dat Kindercentrum Klazienaveen hanteert. De leidinggevenden zien er op toe dat de leidsters werken volgens het pedagogisch beleidsplan. Andere belangrijke kwaliteitsaspecten zijn onder andere het Kinderdagverblijf,peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang zelf (inrichting, sfeer de ruimtes), de buitenspeelmogelijkheden,de gebruikte materialen (speelgoed, meubels) en het contact met de ouders/verzorgers.

RISICO-INVENTARISATIE

Om de veiligheid en gezondheid van de kinderen te waarborgen wordt er gebruik gemaakt van de risico-inventarisatie. In de risico-inventarisatie komen allerlei aspecten aanbod die belangrijk zijn om gevaren te kunnen uitsluiten, regels op te stellen en eventuele veranderingen door te voeren.

PROTOCOLLEN

Verder werken wij met protocollen om de veiligheid en gezondheid van de kinderen te waarborgen. Protocollen waar wij onder andere mee werken zijn:

  1. Protocol kindermishandeling
  2. Protocol Hygiëne
  3. Protocol buitenspelen
  4. Protocol vier ogen principe
Kinderopvang opvang klazienaveen fietsjes
Kinderopvang opvang klazienaveen Gras