PEUTERSPEELZAAL ‘T ZONNESTRAALTJE

Peuterspeelzaal ’t zonnestraaltje is geopend sinds 2015. Wij kunnen 12 kinderen op de peutergroep hebben. De groep wordt door 1 vaste leidsters geleid met daarnaast een vrijwilliger ter ondersteuning van de peuterspeelzaalleidster. U kunt naast de vrijwilliger ook een stagiaire tegenkomen op de groep.

DAGEN

De peuterspeelzaal vindt plaats op de dinsdag en donderdagochtend van 8.45 tot 11.45 uur. U neemt 6 uur per week af, 40 schoolgaande weken per jaar. In de schoolvakanties is er geen peuterspeelzaal en betaald u deze weken ook niet door.

VOORBEREIDING OP DE BASISSCHOOL

De peuterspeelzaal is een voorbereiding op de basisschool. Daarom proberen we zoveel mogelijk elementen terug te laten komen die je ook tegenkomt in groep 1.

Zo gaan we ’s morgens in de kring, zingen we het goede morgen lied, lezen we de namen op van de kinderen, zingen we het lied van de dagen van de week. Doen we een gezamenlijke kringactiviteit zoals, tellen, getal herkenning, leren we letters. Ook werken we met de Puk, dit is een taal – en rekenmethode voor jonge kinderen.

Verder hebben we ook een poppenhoek en bouwhoek, net als op school. Bepaalde werkjes van de kinderen bewaren we en komen in een plakboek die, als ze 4 jaar zijn of als ze eerder van de peuterspeelzaal gaan, mee krijgen naar huis.

Kinderopvang opvang klazienaveen

DOEL

Het doel van de peuterspeelzaal is, dat we de kinderen voorbereiden op de basisschool. We willen de kinderen zoveel mogelijk kennis meegeven zodat ze een goede start hebben op de basisschool. We stimuleren en bevorderen de kinderen onder andere op motorisch gebied en op het gebied van taal – en rekenontwikkeling. Ze leren samen spelen en samen delen en gezamenlijk de spullen weer opruimen. Wij bieden de kinderen structuur omdat dit heel belangrijk is voor kinderen. We hebben dan ook een vast dagritme zodat de kinderen weten waar ze aan toe zijn en ze weten er komen gaat. Dit geeft kinderen veiligheid en daardoor laten kinderen veel van zich zelf zien.

KINDEROPVANGTOESLAG

Omdat de peuterspeelzaal onder Kindercentrum Klazienaveen valt kunt u voor de peuterspeelzaal kinderopvangtoeslag aanvragen. Dat betekent voor u dat een deel betaald wordt door de Belastingdienst.

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN

Hier kunt u het pedagogisch beleidsplan van Peuterspeelzaal ’t zonnestraaltje inzien.

OBSERVATIE

1 keer per jaar doen we een observatie en kijken we hoe de kinderen zich ontwikkelen. Ouders mogen de observatie in zien en aan de hand daar van houden we een 10 minuten gesprek. We bespreken daarin met de ouders de ontwikkeling van hun kind, wat al heel goed gaat en of waar extra aandacht aan besteed moet worden. Naast deze jaarlijkse observatie houden wij ook de voortgang bij van andere ontwikkelingsgebieden. Zo gaan we een op een met de kinderen zitten en vragen ze de kleuren te benoemen,te tellen,series te maken etc. Dit zal vaker herhaald worden en zien we of de kinderen een stijgende ontwikkeling doormaken. En komen we er achter wat ze al goed kunnen en waar extra aandacht aan besteed moet worden. Op deze manier kunnen we de kinderen activiteiten op maat aanbieden.

Kinderopvang opvang klazienaveen Gras